Client:   Gia Đình Maru

Photo and Retouch: Nguyễn Hoàng         

Lighting: Nguyễn Hoàng

Sản phẩm nền trắng là một trong những phần quan trọng của chụp hình sản phẩm. Sản phẩm nền trắng giúp cho khách hàng dễ dàng nhận diện được sản phẩm nhờ loại bỏ các yếu tố gây mất tập trung cho khách hàng.

Ngoài ra sản phẩm nền trắng còn dễ dàng trong việc cắt ghép qua các ấn phẩm khác phục vụ quá trình marketing của nhãn hàng.