Client:  Sự kiện bóng đá

Photo and Retouch: Hoda Media Team

Cung cấp dịch vụ chụp hình sự kiện ở Tp Hồ Chí Minh

Client:  Sự kiện bóng đá Photo and Retouch: Hoda Media Team Cung cấp dịch vụ chụp hình sự kiện ở Tp Hồ Chí Minh