Client: Yogi Vinh

Photo and Retouch: Nguyễn Hoàng         

Lighting: Nguyễn Hoàng

Luyện tập Yoga là một trong những phương pháp cải thiện và nâng cao sức khoẻ tốt . Những tư thế yoga thường được taọ hình đẹp và công phu, việc lưu lại những hình ảnh này cần sự đầu tư và nắm bắt thời khắc tốt vì mỗi tư thế chỉ có 1 thời điểm đẹp nhất, việc có kinh nghiệm chụp rất quan trọng trong việc nắm bắt thời khắc này.