Client: The Long Coffee

Photo and Retouch: Nguyễn Hoàng         

Lighting: Nguyễn Hoàng

Hình ảnh đồ uống đẹp là yếu tố đầu tiên giúp khách hàng click vào bài viết quảng cáo của bạn  trên các trang mạng xã hội. Hình ảnh standee hấp dẫn cũng giúp cho khách hàng qua lại dễ dàng nhận diện và thu hút khách tới quán

Đội ngũ Hoda Media luôn cố gắng sản xuất những hình ảnh đồ uống tốt nhất giúp khách hàng tối ưu chi phí trong các chiến dịch quảng cáo online và offline.