Client: Trầm hương Phúc An Khang

Photo and Retouch: Nguyễn Hoàng         

Lighting: Nguyễn Hoàng

Hình ảnh đồ uống đẹp là yếu tố đầu tiên giúp khách hàng click vào bài viết quảng cáo của bạn  trên các trang mạng xã hội. 

Với việc phong trào mở quán cafe đang lên cao như hiện nay,