Một ngày nọ anh nhắn tin cho mình sau 5 năm không liên lạc gì. Tụi mình trò chuyện với nhau nhiều hơn từ dạo đó, dần dần hai đứa nhận ra có khá nhiều điểm chung trong suy nghĩ và sở thích rồi thích nhau từ lúc nào không hay.