Tụi mình có nhau vào một chiều H/hoàng hôn thật đẹp. Cứ thế tụi mình bên cạnh nhau đến tận giây phút này, vượt qua bao khoảng cách to lớn và cả những hờn dỗi trẻ con.