Anh cầu hôn mình vào một buổi chiều mát tại nơi bí mật của 2 đứa ở Đà Lạt, vào cái lúc mà mình không ngờ tới nhất… And I said yessssss!!!