Client: Trầm hương Phúc An Khang

Photo and Retouch: Nguyễn Hoàng         

Lighting: Nguyễn Hoàng

Trầm hương từ nhiều năm trở lại đây là sản phẩm được sự chú ý từ phía người tiêu dùng vì những giá trị tâm linh, văn hoá, kinh tế và sức khoẻ mà nó mang lại. Chụp hình sản phẩm trầm hương đòi hỏi phải hiểu về sản phẩm này, ngoài việc tái hiện cho đúng màu sắc thực tế của sản phẩm thì còn phải thổi hồn vào sản phẩm, đây là việc làm khó vì nếu không am hiểu về sản phẩm thì đây chỉ là một cục gỗ vô tri.