Client:  Sản phẩm nền trắng-Quần áo Photo and Retouch: Hoda Media Team Cung cấp dịch vụ chụp hình sự kiện ở Tp Hồ Chí Minh