“Less is More” Chụp đơn giản nhưng không đơn giản.
Trong nhiếp ảnh sản phẩm việc hạn chế tối đa việc lạm dụng prop sẽ mang lại cho khách hàng cảm nhận tốt nhất về hình dáng và chất liệu của sản phẩm. Thoáng nhìn thì có vẻ như rất đơn giản nhưng việc khai thác sự tập trung toàn bộ khung hình vào sản phẩm lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo của ekip chụp hình trong nhiều giờ làm việc .
#hodamedia. #lessismore